SpectraCures fokus

SpectraCures fokus

SpectraCure är fokuserat på cancer­behandling med medicin­tekniska system innehållande laserljus­källor och foto­reaktiva läkemedel, även kallat interstitiell foto­dynamisk tumör­behandling, förkortat PDT efter ”Photodynamic therapy”. Behandlings­metodiken är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex prostata, bukspott­körtel, men även vid andra indikationer som cancer i huvud och hals.

SpectraCures research

Forskning

Företagets teknik bygger på över 25 års veten­skaplig forskning och arbete inom foto­dynamisk behandling (PDT) kombinerat med klinisk erfarenhet av mer än 2700 PDT-behandlingar av hudtumörer vid Lunds Universitets­sjukhus.

Flera forskar­grupper i Europa, USA och Kanada har drivit en aktiv forskning för att behandla invärtes­tumörer som prostata­cancer med PDT. Ett par hundra prostata­cancer­patienter har behandlats med PDT vid olika universitets­kliniker, med lovande resultat. Ett hinder för att använda metoden rutin­mässigt har varit svårigheten att styra ljuset i syfte att exponera tumören för rätt mängd ljus för att uppnå tillräcklig behandlings­effekt. SpectraCure har utvecklat dosplanerings­plattformen IDOSE® för just detta ändamål.

Benefits of SpectraCures treatment

Behandlings­fördelar

SpectraCures interstitiella PDT-system med IDOSE® representerar en helt ny generation av medicin­tekniska system för behandlings­planering och dos­leverans av laserljus, som möjliggör behandling av inre tumörer. Systemet utför dosimetri i realtid för att undvika över­exponering som kan leda till skador på frisk vävnad. Under­exponering som kan leda till ofullständig behandling undviks också.