[NEWSFLASH]

Button

Vi tar upp kampen mot återfall i prostatacancer. Vårt behandlingsystem lämpar sig för invärtes solida tumörer av olika slag som prostata och bukspottkörtel. Förhoppningen är att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som cancer i bröst, lever, huvud- och halsregionen.

Med vårt system kan patienten bibehålla livskvalitén. Biverkningarna är begränsade och patienten kommer att kunna lämna sjukhuset redan några timmar efter behandlingen.

Drabbas du av återfallsprostatacancer finns det idag ofta inget annat behandlingsalternativ än hormonbehandling livet ut. Detta kan SpectraCure nu ändra på!

Sneak peek

Ett smakprov från vår nya företagsfilm som är under produktion. Möt SpectraCures grundare och hör dom berätta om hur allting började (oredigerat material).

Läs mer om Prof. Katarina Svanberg och Prof. Sune Svanberg samtidigt som du tittar här.

En ny generation behandlingssystem

Bolagets egenutvecklade och patenterade behandlingsystem eliminerar invärtes cancertumörer och förlänger överlevnaden för cancerpatienter. Vår teknik bygger på fokal PDT-behandling med IDOSE.

PDT, Interstitial Photodynamic Therapy, innebär att ljuskänsligt läkemedel injiceras i patienten. Det tumördrabbade området belyses därefter med laserljus av rätt våglängd.

SpectraCures interstitiella och fokala PDT-system med mjukvaran IDOSE representerar en helt ny generation av medicinska system för behandlingsplanering och dosleverans i av laserljus. Behandlingen anpassas till varje patients tumörförutsättningar med största noggrannhet. Den individualiserade dosimetrin, IDOSE, utförs i realtid för att undvika överexponering som kan leda till skador på frisk vävnad och underexponering, som i sin tur kan leda till ofullständig behandling.

Stor efterfrågan

Årligen insjuknar ca 180 000 personer i USA och 400 000 i EU i prostatacancer. Efter strålbehandling drabbas omkring 60 000 av dessa av återfall i cancer. Behovet av nya behandlingsmetoder för dessa patienter är stort.

Marknaden för återfallsprostatacancer är stor och totalt värd cirka 2,2 miljarder dollar. År 2021 beräknar BCC Market Forecasting att världsmarknaden för behandling och prevention av prostatacancer kommer att vara värd cirka 21 miljarder dollar.

Över 25 års forskning

Företagets teknik bygger på över 25 års vetenskaplig forskning och arbete inom fotodynamisk tumörbehandling (PDT) kombinerat med klinisk erfarenhet av mer än 2 700 PDT-behandlingar av hudtumörer vid Lunds Universitetssjukhus.

Flera forskargrupper i Europa, USA och Kanada har drivit en aktiv forskning för att behandla invärtes tumörer som prostatacancer med PDT. Ett par hundra prostatacancer patienter har behandlats med PDT vid olika universitetskliniker, med lovande resultat.

Optimalt behandlingsresultat

För att inte riskera att missa någon del av cancertumören är det normala, i dagens etablerade prostatcancervård, att rikta behandlingen mot hela prostatakörteln. Detta trots att cancertumören kanske bara utgör en liten del av volymen.

SpectraCures behandling erbjuder förbättrad precision och möjlighet att utföra en fokal PDT-behandling – en anpassad behandling av själva cancertumören inne i prostata. Risken att behandla frisk vävnad minimeras.

Styrkor

  •  Framtidens system för behandling av invärtes cancertumörer.
  • Unik, patenterad teknik erbjuder förbättrad precision.
  • Stor marknadspotential. Finns inget idag existerande behandlingsalternativ vid återfallsprostatacancer än hormonbehandling livet ut.
  • Få biverkningar ger högre livskvalitet.