Ägarförteckning

Ägarförteckning per 31 december 2020.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 10,0%
Avanza Pension Försäkrings AB 4 666 576 4,8%
Buzz AB 3 656 112 3,8%
Cardeon Futuring Finance AB 2 728 080 2,8%
MK Capital Invest AB 2 048 493 2,1%
Jan Karlsson 1 934 229 2,0%
Swedbank Försäkring 1 298 987 1,3%
Welhld/Futur Depå 1 100 000 1,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 035 054 1,0%
Handelsbanken Liv Försäkrings AB 893 820 0,9%
Summa, 10 största ägarna 29 082 861 29,8%
Summa övriga ägare 68 048 747 70,2%
Totalt 97 131 608 100,00%