Ägarförteckning

Ägarförteckning per 30 juni 2020.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 10,01%
Avanza Pension Försäkrings AB 4 695 789 4,83%
Buzz AB 2 870 000 2,95%
Cardeon AB 2 728 080 2,81%
MK Capital Invest AB 2 048 493 2,11%
Swedbank Försäkring 1 240 342 1,28%
Pension Futur 1 220 392 1,26%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 073 401 1,11%
Jan Karlsson 1 071 228 1,10%
SEB LIFESL 967 000 1,00%
Summa, 10 största ägarna 27 636 235 28,55%
Summa övriga ägare  69 495 373 71,45%
Totalt 97 131 608 100,00%