Ägarförteckning

Ägarförteckning per 15 maj 2020.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 11,11%
Avanza Pension 4 357 091 4,98%
Buzz AB 3 686 112 4,21%
Cardeon Futuring Finance AB 2 480 073 2,84%
Jan Karlsson 1 936 621 2,21%
MK Capital Invest AB 1 862 267 2,13%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 146 576 1,31%
Swedbank Försäkring 1 118 838 1,28%
Handelsbanken liv 900 347 1,03%
Knut Hansson Holding AB 577 500 0,66%
Totalt antal aktier 87 466 137 100,00%