Ägarförteckning

Ägarförteckning per 31 mars 2020.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 10,0%
Avanza Pension Försäkrings AB 4 785 174 4,9%
Buzz AB 2 920 290 3,0%
Cardeon AB 2 728 080 2,8%
MK Capital Invest AB 2 048 493 2,1%
Swedbank Försäkring 1 245 987 1,3%
Jan Karlsson 1 207 972 1,2%
Pension Futur 1 203 380 1,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 075 059 1,1%
SEB LIFESL 903 000 0,9%
Summa, 10 största ägarna 27 838 945 28,5%
Summa övriga ägare  69 292 663 71,5%
Totalt 97 131 608 100,00%