Ägarförteckning

Ägarförteckning per 30 juni 2020.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 11,11%
Avanza Pension 4 265 219 4,88%
Buzz AB 3 686 112 4,21%
Cardeon Futuring Finance AB 2 480 073 2,84%
MK Capital Invest AB 1 862 267 2,13%
Jan Karlsson 1 718 412 1,96%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 139 501 1,31%
Swedbank Försäkring 1 124 750 1,30%
Handelsbanken liv 903 346 1,29%
Knut Hansson Holding AB 577 500 0,66%
Totalt antal aktier 87 466 137 100,00%