Ägarförteckning

Ägarförteckning per 30 september 2021.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 10,01%
Avanza Bank AB 4 886 640 5,03%
Buzz AB 2 840 000 2,92%
Cardeon AB 2 728 080 2,81%
MK Capital Invest AB 2 048 493 2,11%
Swedbank Försäkring 1 282 259 1,32%
Pension Futur 1 220 392 1,26%
SEB LIFESL 1 020 000 1,05%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 914 111 0,94%
Jan Karlsson 905 523 0,93%
Summa, 10 största ägarna 27 567 008 28,38%
Summa övriga ägare  69  564 600 71,62%
Totalt 97 131 608 100,00%