Ägarförteckning

Ägarförteckning per 30 september 2020.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 10,01%
Avanza Pension Försäkrings AB 5 118 810 5,27%
Buzz AB 3 686 112 3,79%
Cardeon Futuring Finance AB 2 728 080 2,81%
MK Capital Invest AB 2 048 493 2,11%
Jan Karlsson 1 921 980 1,98%
Swedbank Försäkring 1 303 740 1,34%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 995 941 1,03%
Handelsbanken Liv Försäkrings AB 951 025 0,89%
SEB LIFESC 700 000 0,72%
Totalt, 10 största aktieägarna 29 175 691 30,04%
Resterande aktieägare 67 955 917 69,96%
Totalt antal aktier 97 131 608 100,00%