SpectraCures aktie

SpectraCures aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SPEC och handlas via banker och fondkommissionärer. SpectraCure är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Aktier AK

Antal aktier: 97 131 608
ISIN: SE0007158118

Teckningsoptioner SPEC TO4

ISIN: SE0014428868

Teckningskursen för en (1) ny aktie är 20,75 SEK med stöd av två (2) teckningsoptioner (SPEC TO4) under september 2021.
Sista handelsdag är den 28 september 2021.