Tidpunkter för ekonomisk information

SpectraCure lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Kvartalsrapport 4, 2021
2022-02-17

Årsredovisning 2021
2022-04-20

Kvartalsrapport 1, 2022
2022-05-12

Årsstämma
2022-05-12

Halvårsrapport 2022
2022-08-26

Kvartalsrapport 3, 2022
2022-10-20