Tidpunkter för ekonomisk information

SpectraCure lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Kvartalsrapport Q3 2021 
2021-11-16

Kvartalsrapport Q4 2022
2022-02-24

Årsredovisning 2021
2022-04-20

Årsstämma
2022-05-12