Tidpunkter för ekonomisk information

SpectraCure lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Årsredovisning 2020
2021-04-28

Kvartalsrapport Q1 2021
2021-05-18

Kvartalsrapport Q2 2021 
2021-08-25

Kvartalsrapport Q3 2021 
2021-11-16