Förbättrad behandlingsteknik i kampen mot prostatacancer används direkt i pågående klinisk studie

Samarbetet mellan SpectraCure och det tyska bolaget MedCom GmbH har resulterat i en förbättrad teknik som kommer att användas i SpectraCures pågående kliniska studie. Tekniken innebär ökad precision, noggrannhet och säkerhet – samtidigt som behandlingstiden för återfall av prostatacancer minskas. 

SpectraCure driver ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med MedCom GmbH. Syftet med projektet att anpassa MedComs medicinska bildbehandlingsteknik till SpectraCures IDOSE-system för behandlingsplanering, och därmed förbättra och effektivisera IDOSE. Projektet har nu nått en punkt där MedComs system kommer att användas tillsammans med IDOSE direkt vid patientbehandlingar i SpectraCures pågående kliniska studie för behandling av återfall av prostatacancer.

MedComs system kommer att användas tillsammans med IDOSE® vid fortsatta patientbehandlingar vid University College London Hospital under hösten. I fortsättningen av projektet kommer sedan MedComs system att integreras med IDOSE® till ett gemensamt system, med SpectraCure som ägare och MedCom som underleverantör.

Behandlingsmetoden och dess styrkor
SpectraCures behandlingsmetod bygger på att optiska fiber som leder laserljus till cancertumören placeras med stor noggrannhet på förutbestämda positioner i prostatan. Precisionen i positioneringen är en förutsättning för att SpectraCures IDOSE-system ska leverera korrekt dos till tumören, utan att skada omkringliggande friska vävnader. Placeringen av nålar med optiska fibrer sker med hjälp av ultraljudsavbildning.

MedCom använder en modernare bildbehandling och nålstyrning än den teknik SpectraCure tidigare använt. MedComs bildbehandling ger möjlighet att minska tiden för patientbehandlingen kraftigt, vilket ger stora fördelar både för att skapa acceptans för SpectraCures behandlingsmetod och för att minska vårdkostnaderna.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2019.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.