Ägarförteckning

Ägarförteckning per 31 december 2019.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 11,11%
Avanza Pension 4 524 695 5,17%
Buzz AB 3 686 112 4,21%
Cardeon Futuring Fincance AB 2 480 073 2,84%
MK Capital Invest AB 1 862 267 2,13%
Jan Karlsson 1 745 151 2,00%
Swedbank Försäkring 1 338 692 1,53%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 201 580 1,37%
Handelsbanken liv 983 055 1,12%
Knut Hansson Holding AB 577 500 00,66%
Totalt antal aktier 87 466 137 100,00%