Tidpunkter för ekonomisk information

SpectraCure lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Bokslutskommuniké 2018
2019-02-15

Årsredovisning 2018
2019-05-02

Kvartalsrapport 2019 Q1
2019-05-23

Kvartalsrapport 2019 Q2
2019-08-21

Kvartalsrapport 2019 Q3
2019-11-12

Bokslutskommuniké 2019
2020-02-25

Årsredovisning 2019
2020-05-07

Kvartalsrapport 2020 Q1
2020-05-28

Årsstämma 2020, Lund
2020-05-28

Kvartalsrapport 2020 Q2
2020-08-25

Kvartalsrapport 2020 Q3
2020-11-12