Tidpunkter för ekonomisk information

SpectraCure lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

Årsredovisning 2019
2020-05-07

Kvartalsrapport Q1 2020 
2020-05-28

Årsstämma 2020, Lund
2020-05-28

Kvartalsrapport Q2 2020 
2020-08-25

Kvartalsrapport Q3 2020 
2020-11-12