Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till sex (6) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma som är planerad den 28 maj 2020. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 1, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.

Bolagsordning

Styrelse

Dr Masoud Khayyami

Födelsedatum: 1963-04-03
Vd och styrelsemedlem
Aktier: 9 721 510 st
Totala aktier med närstående*: 13 346 933 st

Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (Prolight Diagnostics AB, TMS CHEM AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelse­ledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i SpectraCure sedan 2010.

Masoud Khayyami är som aktieägare och Verkställande direktör varken oberoende till ägarna eller Bolaget.

Bolagsengagemang

Ingemar Kihlström

Födelsedatum: 1952-07-10
Styrelseordförande
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 25 000 st

Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Miris Holding AB, SpectraCure AB, EQL Pharma AB och BoMill Holding AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB, HealthInvest AB, Emplicure AB. Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB. Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29.

Ingemar Kihlström är oberoende gentemot Bolaget och ägarna.

Bolagsengagemang

Sune Svanberg

Födelsedatum: 1943-01-01
Styrelsemedlem
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Sune Svanberg är seniorprofessor i fysik vid Lunds universitet. Han har varit föreståndare för avdelningen för atomfysik i 30 år och för Lund Laser Centre i 15 år, samt medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år. Sune har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fem hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina.

Sune Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang

Prof. Katarina Svanberg

Födelsedatum: 1944-12-11
Styrelseledamot
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Katarina Svanberg är M.D., PhD och har under lång tid varit överläkare och adjungerad professor i onkologi vid Lunds universitet. Hon är sedan 2011 deltidsanställd som professor vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Katarina har introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Hon har emottagit amerikanska medicinalstyrelsens pris i lasermedicin, och optik- och laserorganisationen SPIE:s högsta belöning; dess guldmedalj. Katarina är styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort, först som föreståndare och numera som styrelseordförande för Lund University Medical Laser Centre.

Katarina Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang

Ulf Bladin

Född: 1964-05-25
Styrelsemedlem
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 0 st

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande partner på Rewell Medical AB. Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme

 

Engagerad i SpectraCure sedan 23-05-2019.

Ulf Bladin är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i bolaget.

Bolagsengagemang

Hans Bornefalk

Födelsedatum: 1974-07-03
Styrelseledamot
Aktier: 15 000 st
Totala aktier med närstående*: 15 000 st

Hans Bornefalk är docent i medicinsk bildfysik och erhöll sin doktorsgrad i fysik från KTH 2006. Hans forskningsintressen är fokuserade kring utveckling av ny detektorteknik för röntgensystem och är medgrundare till två medtechbolag. Hans har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och kommersiell erfarenhet från såväl start-ups, i egenskap av VD och från stora globala företag, senast som marknadsansvarig för Philips datortomografi i Norden. Engagerad i SpectraCure sedan 2018-05-23.

Hans Bornefalk är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang

*Närstående – Definition
Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.
Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.
Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.
Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.