Dr. Masoud Khayyami

Födelsedatum: 1963-04-03
Verkställande direktör
Aktier: 9 721 510 st*
Totala aktier med närstående*: 13 346 933 st

Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29. Masoud Khayyami är som aktieägare och Verkställande direktör varken oberoende till ägarna eller Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

VD & Ledamot

Pågående

International Energy Solutions IES AB

Suppleant

Under perioden avslutat

Acromed Invest Aktiebolag

Suppleant

Under perioden avslutat

Prolight Diagnostics AB (publ)

Ledamot

Pågående

Gasporox AB (publ)

Ledamot

Under perioden avslutat

Acromed Biotech AB

Suppleant

Under perioden avslutat

Lumito AB

Ordförande

Pågående

MK Capital Invest AB

VD & Ledamot

Pågående

Coultier & Co Aktiebolag

Suppleant

Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)*

16,55

16,55

Pågående

Lumito AB*

25,51

25,51

Pågående

Prolight Diagnostics (publ)

2,60

2,60

Pågående

MK Capital Invest AB

100

100

Pågående

Coultier & Co Aktiebolag

41

41

Pågående

* Ägandet privat och via bolag.

Ingemar Kihlström

Födelsedatum: 1952-07-10
Styrelseordförande
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 25 000 st

Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29. Ingemar Kihlström är oberoende gentemot Bolaget och ägarna.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ordförande

Pågående

Medivir Aktiebolag

Ledamot

Under perioden avslutat

L O Sjaunja Aktiebolag

Ordförande

Under perioden avslutat

Recopharma AB

Ordförande

Under perioden avslutat

Respiratorius AB (publ)

Ledamot

Pågående

BoMill AB

Ordförande

Pågående

BoMill Holding AB

Ledamot

Under perioden avslutat

Prolight Diagnostics AB (publ)

Ledamot

Pågående

G. Pettersson & Partners AB

Suppleant

Pågående

Creative Antibiotics Sweden AB

Ordförande

Under perioden avslutat

Miris Holding AB (publ)

Ordförande

Pågående

OxyPharma AB

Ledamot

Pågående

Axelar AB

Ledamot

Under perioden avslutat

Ingemar Kihlström AB

Ledamot

Pågående

Hammercap AB

Ordförande

Under perioden avslutat

Gasporox AB (publ)

Ordförande

Under perioden avslutat

Healthinvest Partners AB

Ledamot

Pågående

EQL Pharma AB

Ordförande

Pågående

Attana AB

Ledamot

Pågående

Emplicure AB

Ledamot

Pågående

Ilya Pharma AB

Ordförande

Pågående

Styrelsekollegiet Aktiva Företagsrådgivare ek. för

Ledamot

Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Prolight Diagnostics AB (publ)

2,86

2,86

Pågående

Ingemar Kihlström AB

100

100

Pågående

Prof. Sune Svanberg

Födelsedatum: 1943-01-01
Styrelseledamot
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Engagerad i SpectraCure sedan 2011-09-09. Sune Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ledamot

Pågående

Gasporox AB (publ)

Ledamot

Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Prof. Sune Svanberg har inte haft något delägarskap över
10 procent de senaste fem åren.

-

-

-

Prof. Katarina Svanberg

Födelsedatum: 1944-12-11
Styrelseledamot
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Engagerad i SpectraCure sedan 2007-06-12. Katarina Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ledamot

Pågående

Gasporox AB (publ)

Ledamot

Under perioden avslutat

GPX Medical AB

Ledamot

Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Prof. Katarina Svanberg har inte haft något delägarskap över
10 procent de senaste fem åren.

-

-

-

Ulf Bladin

Födelsedatum: 1974-07-03
Styrelseledamot
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 0 st

Engagerad i Spectracure sedan 19-05-23

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ledamot

Pågående

Lumito AB

Ledamot

Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Ulf Bladin har inte haft något delägarskap över
10 procent de senaste fem åren.

-

-

-

Hans Bornefalk

Födelsedatum: 1974-07-03
Styrelseledamot
Aktier: 15 000 st
Totala aktier med närstående*: 15 000 st

Engagerad i SpectraCure sedan 2018-05-23. Hans Bornefalk är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ledamot

Pågående

Hans Bornefalk AB

Ordförande

Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

Tidsperiod

Hans Bornefalk AB

100

100

Pågående