Ledande befattningshavare

Dr Masoud Khayyami

Verkställande direktör
Aktier: 13 346 933 st*

Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (t ex Prolight Diagnostics AB, Lumito AB och Gasporox AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag som Prolight Diagnostics AB och Cardon Futuring Finance AB. Engagerad i SpectraCure sedan år 2010.

Masoud Khayyami är som aktieägare och Verkställande direktör varken oberoende till ägarna eller Bolaget.

* Ägandet privat och via bolag.

Annika Andersson

Kommunikationschef
Aktier: 1 599 st

Annika Andersson är civilekonom med inriktning på kommunikation och marknadsföring. Hon har mångårig erfarenhet av kommunikations-och marknadsarbete både som anställd och som egen företagare. Annika har arbetat med bolag som till exempel Atria, Atrium Ljungberg, Heinz/Weight Watchers, Monsanto, Skanska Nya Hem och Sweco Central Eastern Europe m fl. Annika har drivit kommunikationsbyrå mellan år 2002-2019 och arbetar sedan september 2019 på SpectraCure.

Annika Andersson är oberoende gentemot ägarna.

Henrik Ljung

Finanschef
Aktier: 2 000 st

Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner AB, Acconeer AB, Ballingslöv AB, Sardus AB och Malmöhus Invest AB.

Henrik Ljung är oberoende gentemot ägarna.

Johannes Swartling

Teknisk chef
Aktier: 79 300 st

Doktor i fysik från Lunds Universitet (2002). Anslöt till SpectraCure under 2006 och ansvarar för bolagets forskning och utveckling. Tidigare erfarenhet från utveckling av medicinsk teknik, kliniska prövningar, samt kvalitets- och regulatoriska frågor inklusive riskhantering. Innehaft post-doktorala forskarpositioner vid Politecnico di Milano, Italy, och vid Cambridge University, UK. Han har bedrivit forskning avseende applikationer för laserteknologi och spektroskopi inom biologi och medicin. Författare av ett 30-tal granskade vetenskapliga artiklar.

Johannes Swartling är oberoende gentemot ägarna.