Ledande befattningshavare

Johan Folkunger

Verkställande direktör
Aktier: 0 st

Johan Folkunger är civilekonom och har en Master från Uppsala universitet. Johan har mångårig internationell erfarenhet från ledande kommersiella och affärsutvecklande roller inom life science och medicinteknik. Har tidigare bl a varit bl a Executive Vice President och ansvarig för affärsområdet Medicinteknik på investmentbolaget MedCap AB, VD för Philips AB, och Sverigechef Philips Health Systems AB med ansvar för totalt fem olika affärsområden, Vice President Sales & Marketing på Ortivus AB, Region Manager Europe på Net Insight AB.  Johan har även suttit i styrelsen för Swedish Medtech.

 

Annika Andersson

Kommunikationschef
Aktier: 1 599 st

Annika Andersson är civilekonom med inriktning på kommunikation och marknadsföring. Hon har mångårig erfarenhet av kommunikations-och marknadsarbete både som anställd och som egen företagare. Annika har arbetat med bolag som till exempel Atria, Atrium Ljungberg, Heinz/Weight Watchers, Monsanto, Skanska Nya Hem och Sweco Central Eastern Europe m fl. Annika har drivit kommunikationsbyrå mellan år 2002-2019 och arbetar sedan september 2019 på SpectraCure.

 

Henrik Ljung

Finanschef
Aktier: 2 000 st

Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner AB, Acconeer AB, Ballingslöv AB, Sardus AB och Malmöhus Invest AB.

 

Johannes Swartling

Teknisk chef
Aktier: 79 300 st

Doktor i fysik från Lunds universitet (2002). Anslöt till SpectraCure under 2006 och ansvarar för bolagets forskning och utveckling. Tidigare erfarenhet från utveckling av medicinsk teknik, kliniska prövningar, samt kvalitets- och regulatoriska frågor inklusive riskhantering. Innehaft post-doktorala forskarpositioner vid Politecnico di Milano, Italy, och vid Cambridge University, UK. Han har bedrivit forskning avseende applikationer för laserteknologi och spektroskopi inom biologi och medicin. Författare av ett 30-tal granskade vetenskapliga artiklar.

 

Johan Glindre

Klinisk projektchef
Aktier: 0 st

Johan Glindre har en master i molekylär biologi vid Lunds universitet. Han har en gedigen bakgrund inom kliniska studier, projektledning, metodutveckling och kvalitetsarbete. Innan Johan började på SpectraCure har han haft positioner vid Octapharma, Lunds universitet och CanImGuide Therapeutics där han arbetat med läkemedelsutveckling i alla led. Johan anställdes år 2020 och ansvarar för klinisk utveckling och regelefterlevnad.

 

Johan Ingemansson

Affärsutvecklingschef
Aktier: 0 st

Johan Ingemansson är civilingenjör i kemiteknik med inriktning Technology Management från Lunds universitet. Han har en lång och bred erfarenhet inom life science, framför allt inom medtech. Johan har tidigare haft positioner vid bland annat Etac, Roland Berger och Arthur D. Little Gambro, där han arbetat med affärsutveckling, strategiutveckling och som rådgivare åt investerare inom life science-bolag i kommersiella frågor.