Översiktlig aktivitetsplan

SpectraCure arbetar för närvarande efter två möjliga scenarier.

  1. Det första scenariot innebär att SpectraCure under 2020/2021 erhåller ett besked avseende accelerated approval från FDA. I detta scenario beräknas marknadslansering av produkten kunna ske under 2021, givet att fas 2-studien faller väl ut.
  2. Det andra scenariot bygger på att bolaget parallellt och oaktat beslut från FDA, förbereder för och efter genomförd fas 2-studie, genomför en fas 3-studie. Tidplanen för detta skulle innebära att fas 3-studien inleds under 2021, med en förväntad tidomfattning om cirka 12 månader.

Parallellt och oberoende av nämnda utfall avser SpectraCure påbörja uppbyggnad av ytterligare värden via initiering av kliniska program för nya indikationer. Möjliga indikationer som för närvarande utvärderas inkluderar, förutom primär prostatacancer, cancer i bukspottskörteln, i bröst samt i huvud- och halsregionen. Bolaget beräknar kunna inleda kliniska program för utökade indikationer 2020/2021.