Press

SpectraCure publicerar pressmeddelanden och rapporter genom Cision och därmed sprids dessa till de flesta etablerade nyhetstjänsterna i Sverige, dagstidningar och finansinstitut.