Pressmeddelanden Arkiv

2020-11-12 kl. 11:30 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport Q3, 2020

2020-08-25 kl. 07:30 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport Q2, 2020

2020-06-01 kl. 13:12 (Regulatoriskt)

Patentansökan för skydd av ny teknik inlämnad

2020-05-28 kl. 13:45 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport Q1, 2020

2020-04-24 kl. 08:30 (Regulatoriskt)

Kallelse årsstämma SpectraCure AB (publ)

2020-02-24 kl. 10:30 (Regulatoriskt)

Förstärkningar i SpectraCures organisation

2019-11-26 kl. 13:24 (Regulatoriskt)

Sista handelsdag med SPEC TO3 imorgon, 27 november

2019-10-16 kl. 09:52 (Regulatoriskt)

SpectraCure på Stora Aktiedagen i Göteborg

2019-09-16 kl. 09:15 (Regulatoriskt)

SpectraCure AB på höstens investerarträffar

2019-08-21 kl. 10:10 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport för tiden 2019-04-01 till 2019-06-30

2019-08-14 kl. 10:10 (Regulatoriskt)

SpectraCures nya generation P18 är på plats

2019-07-08 kl. 08:27 (Regulatoriskt)

Stor uppmärksamhet för SpectraCure i Boston

2019-06-10 kl. 12:43 (Regulatoriskt)

SpectraCure presenterar resultat från fas 1-studie

2019-05-23 kl. 15:48 (Regulatoriskt)

SpectraCure AB (publ) årsstämma 2019

2019-05-23 kl. 13:00 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport för tiden 2019-01-01 till 2019-03-31

2019-04-18 kl. 10:00 (Regulatoriskt)

Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)

2019-04-10 kl. 09:43 (Regulatoriskt)

Ny patientbehandling, fas 2 inledd

2019-04-05 kl. 10:07 (Regulatoriskt)

SpectraCure ansöker om nytt patent

2019-03-29 kl. 14:46 (Regulatoriskt)

Statusrapport inför fas 2-studie

2019-02-15 kl. 08:03 (Regulatoriskt)

Fler resultat från fas 1-studie

2019-01-28 kl. 08:52 (Regulatoriskt)

Resultat från klinisk studie för patient 9 och 10

2018-11-28 kl. 07:46 (Regulatoriskt)

Ytterligare två patienter har behandlats i Toronto

2018-11-22 kl. 09:49 (Regulatoriskt)

Sista dag för handel med BTU

2018-11-06 kl. 10:04 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-09-30

2018-10-12 kl. 07:20 (Regulatoriskt)

Idag inleds teckningsperioden för Units

2018-08-21 kl. 10:22 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-06-30

2018-06-07 kl. 13:47 (Regulatoriskt)

Optimal dos prövas i ytterligare patientbehandlingar

2018-05-23 kl. 12:14 (Regulatoriskt)

SpectraCure AB (publ) årsstämma 2018

2018-05-23 kl. 08:11 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-03-31

2018-04-20 kl. 16:05 (Regulatoriskt)

Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)

2018-03-23 kl. 07:58 (Regulatoriskt)

Ytterligare resultat från klinisk fas 1-studie

2018-03-15 kl. 15:37 (Regulatoriskt)

SpectraCures vd ökar aktieinnehav via MK Capital

2018-02-23 kl. 08:01 (Regulatoriskt)

Ny patientbehandling i klinisk fas 1-studie

2018-02-15 kl. 12:02 (Regulatoriskt)

SpectraCure inleder process för listbyte

2017-12-11 kl. 10:12 (Regulatoriskt)

Uppdaterat protokoll för klinisk studie

2017-11-24 kl. 15:13 (Regulatoriskt)

SpectraCure publicerar intervju

2017-11-08 kl. 10:09 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport för tiden 2017-07-01 till 2017-09-30

2017-10-18 kl. 08:54 (Regulatoriskt)

Bildmaterial från klinisk FAS 1-studie

2017-09-28 kl. 11:29 (Regulatoriskt)

Fler preliminära resultat från klinisk fas 1-studie

2017-08-25 kl. 07:46 (Regulatoriskt)

Full läkemedelsdos uppnådd i prostatastudie

2017-08-22 kl. 08:27 (Regulatoriskt)

Korrigerad delårsrapport Q2

2017-07-05 kl. 07:45 (Regulatoriskt)

EU-bidrag beviljat genom Vinnova

2017-06-01 kl. 09:36 (Regulatoriskt)

Patent för dosstyrning godkänt i Kanada

2017-05-23 kl. 14:15 (Regulatoriskt)

Kommuniké från årsstämma 2017

2017-05-23 kl. 07:43 (Regulatoriskt)

Kvartalsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-03-31

2017-05-18 kl. 10:58 (Regulatoriskt)

SpectraCure ingår samarbete med tyska MedCom GmbH

2017-04-24 kl. 08:58 (Regulatoriskt)

Patientbehandlingar påbörjade i klinisk fas 1-studie

2017-04-21 kl. 07:17 (Regulatoriskt)

Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)

2017-01-18 kl. 16:03 (Regulatoriskt)

SpectraCure beslutar om kvittningsemission

2017-01-17 kl. 15:39 (Regulatoriskt)

Sista dag för handel med BTU den 19 januari 2017

2016-12-23 kl. 14:06 (Regulatoriskt)

Utfall i företrädesemission

2016-12-16 kl. 12:30 (Regulatoriskt)

Fas1-studie påbörjar rekrytering av patienter

2016-09-23 kl. 11:39 (Regulatoriskt)

Sista dag för handel av teckningsoption, TO1

2016-08-22 kl. 10:37 (Regulatoriskt)

Halvårsrapport

2016-07-04 kl. 09:01 (Regulatoriskt)

Patent för dosutvärdering godkänt i USA

2016-06-28 kl. 10:19 (Regulatoriskt)

Etiknämnd godkänner SpectraCures prostatastudie

2016-06-13 kl. 09:48 (Regulatoriskt)

Klart från amerikanska FDA att starta prostatastudie

2016-05-17 kl. 13:05 (Regulatoriskt)

Utvärderar laserhypertermi

2016-05-17 kl. 10:03 (Regulatoriskt)

Kvarttalsrapport 2016

2016-05-09 kl. 09:24 (Regulatoriskt)

Patent är godkänt i Europa

2016-05-02 kl. 13:54 (Regulatoriskt)

Avtal för klinisk studie klart

2016-04-18 kl. 08:05 (Regulatoriskt)

Kallelse till årsstämma

2016-02-24 kl. 12:58 (Regulatoriskt)

Godkänd patentansökan för SpectraCure i Europa