Årsstämma 2021

Aktieägarna i SpectraCure AB kallades till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020.

Stämmoprotokoll