Vision

Bolagets vision är att SpectraCures instrument ska bli förstahandsalternativet för patienter vid behandling av prostatacancer, vid såväl primär som återfall samt att på sikt utveckla användningsområdet till samtliga former av inre tumörer. Exempel på dessa inkluderar tumörer i bröst, bukspottskörtel samt huvud- halsregionen.

Försäljnings- och marknadsstrategi

SpectraCure avser att vid marknadslansering initialt inrikta sig mot den amerikanska marknaden, därefter den europeiska. SpectraCures försäljningsstrategi utgår från att via ”early-adopters” nå och knyta till sig nyckelkliniker, och med dessa arbeta för att snabbt nå acceptans för behandlingen som ersättare. Potentiella ”early-adopters” inkluderar kliniker som erbjuder behandlingsformen brachyterapi eftersom de redan besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för att arbeta med nålinsättning i prostata som används även vid interstitiell PDT. SpectraCure avser att identifiera potentiella industriella partners efter fas 2, i syfte att erhålla ytterligare stöd och resurser i kommersialiseringsprocessen.