[NEWSFLASH]

Button

SpectraCure har sin bakgrund i Lunds universitets avdelningar för medicinska laser­tillämpningar och fysik. Bolaget fokuserar på cancer­­­behandlingar med medicin­­tekniska system med laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlings­­metodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspott­körtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

SpectraCure har sin bakgrund i Lunds universitets avdelningar för medicinska laser­tillämpningar och fysik. Bolaget fokuserar på cancer­­­behandlingar med medicin­­tekniska system med laserljus­­källor och foto­reaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlings­­metodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspott­körtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Noteringen på Nasdaq First North

Från och med tisdagen den 4 december 2018 handlas SpectraCure AB (publ):s aktier på Nasdaq First North. Första dagen på Nasdaq First North firades med traditionell klockringning på börsen.

Behovet av nya medicintekniska system

Årligen insjuknar ca 180 000 personer i USA och 400 000 i EU i prostatacancer. Efter strålbehandling drabbas omkring 60 000 av dessa av återfall i cancern. Behovet av nya behandlingsmetoder för dessa patienter är stort. En sådan metod erbjuds av interstitiell PDT. Interstitiell PDT har potential att ge patienterna betydligt bättre livskvalitet än de behandlingsalternativ som idag erbjuds återfallspatienter.

SpectraCures fokus

SpectraCure är fokuserat på cancer­behandling med medicin­tekniska system innehållande laserljus­källor och foto­reaktiva läkemedel, även kallat interstitiell foto­dynamisk tumör­behandling, förkortat PDT efter ”Photodynamic therapy”. Behandlings­metodiken är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex prostata, bukspott­körtel, men även vid andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Forskning

Företagets teknik bygger på över 25 års veten­skaplig forskning och arbete inom foto­dynamisk behandling (PDT) kombinerat med klinisk erfarenhet av mer än 2700 PDT-behandlingar av hudtumörer vid Lunds Universitets­sjukhus.

Flera forskar­grupper i Europa, USA och Kanada har drivit en aktiv forskning för att behandla invärtes­tumörer som prostata­cancer med PDT. Ett par hundra prostata­cancer­patienter har behandlats med PDT vid olika universitets­kliniker, med lovande resultat.

Behandlingsfördelar

SpectraCures interstitiella PDT-system med IDOSE® representerar en helt ny generation av medicin­tekniska system för behandlings­planering och dos­leverans av laserljus, som möjliggör behandling av inre tumörer. Systemet utför dosimetri i realtid för att undvika över­exponering som kan leda till skador på frisk vävnad. Under­exponering som kan leda till ofullständig behandling undviks också.

Dokument relaterade till förestående börsbyte