SpectraCure förstärker organisationen med en PR Manager

Den 1 september 2019 tillträder Annika Andersson som PR Manager i SpectraCure.…


Kvartalsrapport för tiden 2019-04-01 till 2019-06-30

Andra kvartalet 2019  (Koncernen)  Koncernen utgörs i allt väsentligt av…


SpectraCures nya generation P18 är på plats

Verksamheten i SpectraCure är för närvarande riktad främst mot två…


Stor uppmärksamhet för SpectraCure i Boston

SpectraCure fick stor uppmärksamhet kring sina kliniska studieresultat på…


SpectraCure rapporterar positiva resultat från bolagets kliniska fas 1-studie

SpectraCure AB (”Spec”) rapporterar idag, den 2 juli 2019, positiva resultat…


SpectraCure publicerar investerarbrev

SpectraCure publicerar följande investerarbrev. Investerarbrev juni 2019 För…


SpectraCure presenterar resultat från fas 1-studie

SpectraCure presenterar resultat från bolagets fas 1-studie vid The 17th…


SpectraCure erhåller ytterligare forskningsbidrag genom Vinnova

SpectraCure har tillsammans med Lunds universitet tilldelats ett…


SpectraCure AB (publ) årsstämma 2019

SpectraCures årsstämma ägde rum i Lund den 23 maj 2019. I samtliga föreslagna…


Kvartalsrapport för tiden 2019-01-01 till 2019-03-31

Perioden januari - mars 2019 Övriga rörelseintäkter uppgick till 650 (281)……