SpectraCures aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (29/06 2015) under kortnamnet (SPEC) och handlas via banker och fondkommissionärer.


Årsstämma 2018