Ägarförteckning

Ägarförteckning per 28 september 2018 (före senaste emission)

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 13,92%
Buzz AB 3 751 112 5,37%
Avanza Pension 3 549 452 5,08%
MK Capital Invest AB 1 852 167 2,65%
Jan Karlsson 1 457 817 2,09%
Swedbank Försäkring 1 116 613 1,60%
Nordnet Pensionsförsäkring 838 328 1,20%
Handelsbanken liv 773 862 1,11%
Fredrik Nilsson 773 576 1,11%
Virtway Invest AB (publ) 709 014 1,02%
Övriga 45 293 606 64,86%
Totalt antal aktier 69 837 057 100,00%

Ägarförteckning per 2018-11-30 (efter senaste emission)

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 11 110 297 13,61%
Avanza Pension 4 014 654 4,92%
Buzz AB 3 751 112 4,59%
MK Capital Invest AB 2 116 762 2,59%
Jan Karlsson 1 493 196 1,83%
Swedbank Försäkring 1 374 039 1,68%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 304 560 1,60%
Handelsbanken liv 898 268 1,10%
Virtway Invest AB (publ) 810 301 0,99%
Fredrik Nilsson 810 275 0,99%
Övriga 53 953 363 66,09%
Totalt antal aktier 81 636 827 100,00%

Totalt antal aktieägare 8 913 st

Proforma ägarförteckning

SpectraCure efter senaste emission. Proforman har utgått från att de största ägarna har tecknat fullt ut för sina teckningsrätter.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 11 110 297 13,61%
Buzz AB 4 286 985 5,25%
Avanza Pension 4 056 517 4,97%
MK Capital Invest AB 2 116 762 2,59%
Jan Karlsson 1 666 077 2,04%
Swedbank Försäkring 1 276 129 1,56%
Nordnet Pensionsförsäkring 958 089 1,17%
Handelsbanken liv 884 414 1,08%
Fredrik Nilsson 884 087 1,08%
Virtway Invest AB (publ) 810 302 0,99%
Övriga 53 587 169 65,64%
Totalt antal aktier 81 636 827 100,00%

Ny ägarförteckning kommer att visas omkring den 6 december när ny sådan erhållits från Euroclear.