Ägarförteckning

Ägarförteckning per 29 mars 2019.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 11,91%
Avanza Pension 3 908 419 4,79%
Buzz AB 3 751 112 4,59%
MK Capital Invest AB 1 852 167 2,27%
Cardeon Futuring Fincance AB 1 653 382 2,03%
Jan Karlsson 1 503 028 1,84%
Swedbank Försäkring 1 375 868 1,69%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 140 405 1,40%
Handelsbanken liv 912 069 1,12%
Fredrik Nilsson 871 064 1,07%
Övriga 54 947 803 67,31%
Totalt antal aktier 81 636 827 100,00%