Ägarförteckning

Ägarförteckning per 30 september 2019.

Största ägare
Antal aktier Andel
Masoud Khayyami 9 721 510 11,91%
Avanza Pension 3 992 294 4,89%
Buzz AB 3 751 112 4,59%
MK Capital Invest AB 1 852 167 2,27%
Cardeon Futuring Fincance AB 1 653 382 2,03%
Karlsson, Jan Roland 1 568 944 1,92%
Swedbank Försäkring 1 470 261 1,80%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 105 646 1,35%
Handelsbanken liv 837 569 1,03%
Karlsson, Roland 617 785 00,76%
Övriga 55 066 157 67,45%
Totalt antal aktier 81 636 827 100,00%