Tidpunkter för ekonomisk information

SpectraCure lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Delårsrapport januari – september 2018
2018-11-06
Bokslutskommuniké 2018
2019-02-15