Tidpunkter för ekonomisk information

SpectraCure lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Bokslutskommuniké 2018
2019-02-15

Årsredovisning 2018
2019-05-02

Kvartalsrapport 2019 Q1
2019-05-23

Kvartalsrapport 2019 Q2
2019-08-21

Kvartalsrapport 2019 Q3
2019-11-12