Ekonomiska rapporter

2018-11-06 kl. 10:04
Kvartalsrapport 2018 Q3
2018-08-21 kl. 10:22
Kvartalsrapport 2018 Q2
2018-06-21 kl. 16:17
Kvartalsrapport 2018 Q1
2018-05-02 kl. 16:00
Årsredovisning 2017
2017-11-08 kl. 10:09
Kvartalsrapport 2017 Q3
2017-08-17 kl. 10:34
Kvartalsrapport 2017 Q2*
2017-05-23 kl. 07:43
Kvartalsrapport 2017 Q1
2017-05-02 kl. 10:46
Årsredovisning 2016
2016-11-03 kl. 11:00
Kvartalsrapport 2016 Q3
2016-08-22 kl. 10:37
Kvartalsrapport 2016 Q2
2016-05-17 kl. 10:03
Kvartalsrapport 2016 Q1
2016-05-02 kl. 07:30
Årsredovisning 2015
2015-11-19 kl. 07:30
Kvartalsrapport 2015 Q3
2015-08-24 kl. 07:30
Kvartalsrapport 2015 Q2

* Rapporten korrigerades i pressmeddelande 2017-08-22 (Länk)