SpectraCures team

Styrelse och ledning

Dr Masoud Khayyami

Vd och styrelsemedlem

Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech- och bioteknik­sektorerna. Gedigen entreprenörs­erfarenhet och expert­kunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi och biotech­området, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer.

Ingemar Kihlström

Styrelseordförande

Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärs­utveckling vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedels­analytiker i finans­branschen. Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB.

Johannes Swartling

Teknisk chef

Doktor i fysik från Lunds Universitet. Anslöt till SpectraCure under 2006 och ansvarar för bolagets forskning och utveckling. Tidigare erfarenhet från utveckling av medicinsk teknik, kliniska prövningar, samt kvalitets- och regulatoriska frågor inklusive risk­hantering. Han har bedrivit forskning avseende applikationer för laser­teknologi och spektroskopi inom biologi och medicin. Författare av ett 30-tal granskade vetenskapliga artiklar.

Sune Svanberg

Styrelsemedlem

Professor i fysik vid Lunds universitet. Föreståndare för avdelningen för atomfysik i 30 år och ordförande vid Lund Laser Centre i 15 år. Medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år och dess ordförande under två år. Han har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fyra hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune Svanberg innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina.

Prof. Katarina Svanberg

Styrelsemedlem

Katarina Svanberg är M.D., PhD och innehar en professur i onkologi vid Lunds universitet samt vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Hon har varit en nyckelperson i sam­arbetet mellan flera kliniker och institutioner vid Lunds universitet med att införa och tillämpa laserinducerad fluorescens spektroskopi för tidig tumördetektion och framför allt introducerat fotodynamisk tumör­terapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus.

Prof. Stefan Andersson-Engels

Styrelsemedlem

Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Post-doc vid McMasters University i Hamilton, Ontario, Kanada. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Medförfattare till mer än 150 artiklar i fackgranskade tidskrifter.

SpectraCures styrelse

Vetenskapliga rådgivare

Brian Wilson
Princess Margaret Hospital, Toronto, Canada

Steve Hahn
MD Anderson Cancer Center, Houston, USA

Stephen Bown
University College London, UK

Colin Hopper
University College London, UK