Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till sex (6) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma som är planerad den 22 maj 2020. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 1, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.

Bolagsordning

Styrelse

Dr Masoud Khayyami

Födelsedatum: 1963-04-03
Vd och styrelsemedlem
Aktier: 9 721 510 st
Totala aktier med närstående*: 13 346 933 st

Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (Prolight Diagnostics AB, TMS CHEM AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelse­ledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i SpectraCure sedan 2010.

Masoud Khayyami är som aktieägare och Verkställande direktör varken oberoende till ägarna eller Bolaget.

Detaljerad information

Ingemar Kihlström

Födelsedatum: 1952-07-10
Styrelseordförande
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 25 000 st

Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Miris Holding AB, SpectraCure AB, EQL Pharma AB och BoMill Holding AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB, HealthInvest AB, Emplicure AB. Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB. Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29.

Ingemar Kihlström är oberoende gentemot Bolaget och ägarna.

Detaljerad information

Sune Svanberg

Födelsedatum: 1943-01-01
Styrelsemedlem
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Professor i fysik vid Lunds universitet. Föreståndare för avdelningen för atomfysik i 30 år och ordförande vid Lund Laser Centre i 15 år. Medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år och dess ordförande under två år. Han har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fyra hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune Svanberg innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina. Engagerad i SpectraCure sedan 2011-09-09.

Sune Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Detaljerad information

Prof. Katarina Svanberg

Födelsedatum: 1944-12-11
Styrelseledamot
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Katarina Svanberg är M.D., PhD och innehar en professur i onkologi vid Lunds universitet samt vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Hon har introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Katarina Svanberg är medförfattare till över 160 fackgranskade artiklar, styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort som chef för Lund University Medical Laser Centre, där hon idag är ordförande i styrelsen. Engagerad i SpectraCure sedan 2007-06-12.

Katarina Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Detaljerad information

Ulf Bladin

Född: 1964-05-25
Styrelsemedlem
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 0 st

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande partner på Rewell Medical AB. Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB.

Ulf Bladin är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i bolaget.

Detaljerad information

Hans Bornefalk

Födelsedatum: 1974-07-03
Styrelseledamot
Aktier: 15 000 st
Totala aktier med närstående*: 15 000 st

Hans Bornefalk är docent i medicinsk bildfysik och erhöll sin doktorsgrad i fysik från KTH 2006. Hans forskningsintressen är fokuserade kring utveckling av ny detektorteknik för röntgensystem och är medgrundare till två medtechbolag. Hans har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och kommersiell erfarenhet från såväl start-ups, i egenskap av VD och från stora globala företag, senast som marknadsansvarig för Philips datortomografi i Norden. Engagerad i SpectraCure sedan 2018-05-23.

Hans Bornefalk är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Detaljerad information

*Närstående – Definition
Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.
Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.
Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.
Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.