Dr. Masoud Khayyami

Födelsedatum: 1963-04-03
Verkställande direktör
Aktier: 9 721 510 st*
Totala aktier med närstående*: 13 346 933 st

Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (Prolight Diagnostics AB, TMS CHEM AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelse­ledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29. Masoud Khayyami är som aktieägare och Verkställande direktör varken oberoende till ägarna eller Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

VD & Ledamot

Pågående

International Energy Solutions IES AB

Suppleant

Under perioden avslutat

Acromed Invest Aktiebolag

Suppleant

Under perioden avslutat

Prolight Diagnostics AB (publ)

Ledamot

Pågående

Gasporox AB (publ)

Ledamot

Under perioden avslutat

Acromed Biotech AB

Suppleant

Under perioden avslutat

Lumito AB

Ordförande

Pågående

MK Capital Invest AB

VD & Ledamot

Pågående

Coultier & Co Aktiebolag

Suppleant

Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)*

16,55

16,55

Pågående

Lumito AB*

25,51

25,51

Pågående

Prolight Diagnostics (publ)

2,60

2,60

Pågående

MK Capital Invest AB

100

100

Pågående

Coultier & Co Aktiebolag

41

41

Pågående

* Ägandet privat och via bolag.

Ingemar Kihlström

Födelsedatum: 1952-07-10
Styrelseordförande
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 25 000 st

Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Miris Holding AB, SpectraCure AB, EQL Pharma AB och BoMill Holding AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB, HealthInvest AB, Emplicure AB. Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB. Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29. Ingemar Kihlström är oberoende gentemot Bolaget och ägarna.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ordförande

Pågående

Medivir Aktiebolag

Ledamot

Under perioden avslutat

L O Sjaunja Aktiebolag

Ordförande

Under perioden avslutat

Recopharma AB

Ordförande

Under perioden avslutat

Respiratorius AB (publ)

Ledamot

Pågående

BoMill AB

Ordförande

Pågående

BoMill Holding AB

Ledamot

Under perioden avslutat

Prolight Diagnostics AB (publ)

Ledamot

Pågående

G. Pettersson & Partners AB

Suppleant

Pågående

Creative Antibiotics Sweden AB

Ordförande

Under perioden avslutat

Miris Holding AB (publ)

Ordförande

Pågående

OxyPharma AB

Ledamot

Pågående

Axelar AB

Ledamot

Under perioden avslutat

Ingemar Kihlström AB

Ledamot

Pågående

Hammercap AB

Ordförande

Under perioden avslutat

Gasporox AB (publ)

Ordförande

Under perioden avslutat

Healthinvest Partners AB

Ledamot

Pågående

EQL Pharma AB

Ordförande

Pågående

Attana AB

Ledamot

Pågående

Emplicure AB

Ledamot

Pågående

Ilya Pharma AB

Ordförande

Pågående

Styrelsekollegiet Aktiva Företagsrådgivare ek. för

Ledamot

Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Prolight Diagnostics AB (publ)

2,86

2,86

Pågående

Ingemar Kihlström AB

100

100

Pågående

Prof. Sune Svanberg

Födelsedatum: 1943-01-01
Styrelseledamot
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Professor i fysik vid Lunds universitet. Föreståndare för avdelningen för atomfysik i 30 år och ordförande vid Lund Laser Centre i 15 år. Medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år och dess ordförande under två år. Han har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fyra hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune Svanberg innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina. Engagerad i SpectraCure sedan 2011-09-09. Sune Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ledamot

Pågående

Gasporox AB (publ)

Ledamot

Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Prof. Sune Svanberg har inte haft något delägarskap över
10 procent de senaste fem åren.

-

-

-

Prof. Katarina Svanberg

Födelsedatum: 1944-12-11
Styrelseledamot
Aktier: 100 000 st
Totala aktier med närstående*: 200 000 st

Katarina Svanberg är M.D., PhD och innehar en professur i onkologi vid Lunds universitet samt vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Hon påbörjade sin forskarkarriär genom att studera laserljusinteraktion i biologisk vävnad och är bland de första kliniska forskarna i bio- medicinsk optik och fotonik för medicinska tillämpningar. Hon har varit en nyckelperson i samarbetet mellan flera kliniker och institutioner vid Lunds universitet med att införa och tillämpa laser-inducerad fluorescens spektroskopi för tidig tumördetektion och framförallt introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Katarina Svanberg är medförfattare till över 160 fackgranskade artiklar, styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort som chef för Lund University Medical Laser Centre, där hon idag är ordförande i styrelsen. Katarina Svanberg är styrelseledamot vid International Centre for Theoretical Physics (ICTP) i Trieste i Italien och har varit medlem i många internationella rådgivande kommittéer även på FDA och NIH i USA. Hon har nyligen belönats med National Institute of Health (NIH) Lifetime Achievement Award in Biophotonics, som överlämnades i september 2015 i Washington DC. Engagerad i SpectraCure sedan 2007-06-12. Katarina Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ledamot

Pågående

Gasporox AB (publ)

Ledamot

Under perioden avslutat

GPX Medical AB

Ledamot

Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Prof. Katarina Svanberg har inte haft något delägarskap över
10 procent de senaste fem åren.

-

-

-

Ulf Bladin

Födelsedatum: 1974-07-03
Styrelseledamot
Aktier: 0 st
Totala aktier med närstående*: 0 st

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande partner på Rewell Medical AB. Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB.

Engagerad i Spectracure sedan 19-05-23

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ledamot

Pågående

Lumito AB

Ledamot

Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Kapital (%)

Röster (%)

Tidsperiod

Ulf Bladin har inte haft något delägarskap över
10 procent de senaste fem åren.

-

-

-

Hans Bornefalk

Födelsedatum: 1974-07-03
Styrelseledamot
Aktier: 15 000 st
Totala aktier med närstående*: 15 000 st

Hans Bornefalk är docent i medicinsk bildfysik och erhöll sin doktorsgrad i fysik från KTH 2006. Hans forskningsintressen är fokuserade kring utveckling av ny detektorteknik för röntgensystem och är medgrundare till två medtechbolag. Hans har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och kommersiell erfarenhet från såväl start-ups, i egenskap av VD och från stora globala företag, senast som marknadsansvarig för Philips datortomografi i Norden. Engagerad i SpectraCure sedan 2018-05-23. Hans Bornefalk är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

SpectraCure AB (publ)

Ledamot

Pågående

Hans Bornefalk AB

Ordförande

Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag

Position

Tidsperiod

Tidsperiod

Hans Bornefalk AB

100

100

Pågående