SpectraCures styrelse

Dr Masoud Khayyami

Vd och styrelsemedlem
Aktier: 11 558 677 st*

Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (Prolight Diagnostics AB, TMS CHEM AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelse­ledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29.

Masoud Khayyami är som aktieägare och Verkställande direktör varken oberoende till ägarna eller Bolaget.

Detaljerad information

Ingemar Kihlström

Styrelseordförande
Aktier: 25 000 st

Fil kand. i kemi och biologi, doktor i fysiologi från Uppsala Universitet, samt docent vid Uppsala Universitet. Konsult inom bioteknik och finans. Kihlström har tidigare arbetat med forskning och utveckling och affärsutveckling under tiden 1982-1996 vid både Astra AB och Pharmacia AB. Därefter som läkemedelsanalytiker i finansbranschen bl.a. på Swedbank, Aros Securities och ABG Sundal Collier. Idag styrelseordförande i Miris Holding AB, SpectraCure AB, EQL Pharma AB och BoMill Holding AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB, HealthInvest AB, Emplicure AB. Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB. Engagerad i SpectraCure sedan 2012-06-29.

Ingemar Kihlström är oberoende gentemot Bolaget och ägarna.

Detaljerad information

Sune Svanberg

Styrelsemedlem
Aktier: 100 000 st

Professor i fysik vid Lunds universitet. Föreståndare för avdelningen för atomfysik i 30 år och ordförande vid Lund Laser Centre i 15 år. Medlem i Nobelkommittén i fysik i 10 år och dess ordförande under två år. Han har belönats med omkring 20 internationella och nationella priser och innehar fyra hedersdoktorat och fyra hedersprofessurer. Sune Svanberg innehar sedan 2011 även en deltidsprofessur vid South China Normal University, Guangzhou, Kina. Engagerad i SpectraCure sedan 2011-09-09.

Sune Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Detaljerad information

Prof. Katarina Svanberg

Styrelseledamot
Aktier: 100 000 st

Katarina Svanberg är M.D., PhD och innehar en professur i onkologi vid Lunds universitet samt vid South China Normal University i Guangzhou, Kina. Hon har introducerat fotodynamisk tumörterapi i klinisk användning vid Lunds Universitetssjukhus. Katarina Svanberg är medförfattare till över 160 fackgranskade artiklar, styrelseledamot vid Lund Laser Centre och har sedan 1993 tjänstgjort som chef för Lund University Medical Laser Centre, där hon idag är ordförande i styrelsen. Engagerad i SpectraCure sedan 2007-06-12.

Katarina Svanberg är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Detaljerad information

Prof. Stefan Andersson-Engels

Styrelsemedlem
Aktier: 100 000 st

Filosofie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet. Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Post-doc vid McMasters University i Hamilton, Ontario, Kanada. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förstahandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. Medförfattare till mer än 150 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Engagerad i SpectraCure sedan 2005-04-08.

Stefan Andersson-Engels är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Detaljerad information

Hans Bornefalk

Styrelseledamot
Aktier: 0 st

Hans Bornefalk är docent i medicinsk bildfysik och erhöll sin doktorsgrad i fysik från KTH 2006. Hans forskningsintressen är fokuserade kring utveckling av ny detektorteknik för röntgensystem och är medgrundare till två medtechbolag. Hans har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och kommersiell erfarenhet från såväl start-ups, i egenskap av VD och från stora globala företag, senast som marknadsansvarig för Philips datortomografi i Norden. Engagerad i SpectraCure sedan 2018-05-23.

Hans Bornefalk är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna och Bolaget.

Detaljerad information