Presentationer av SpectraCure

Stora Aktiedagen 2017 i Göteborg

CEO Masoud Khayyami presenterar SpectraCure på Stora Aktiedagen i Göteborg (2017-11-27)

Stora Aktiedagen 2017 i Stockholm

CEO Masoud Khayyami & CTO Johannes Swartling presenterar SpectraCure på Stora Aktiedagen i Stockholm (2017-11-13)

Nyheter från bolaget

Avtal klart med University of Pennsylvania Hospital för klinisk studie om behandling av prostatacancer

SpectraCure har tecknat avtal med University of Pennsylvania Hospital (“Penn Hospital”) i Philadelphia, USA. Avtalet berör kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi (PDT). Penn Hospital kommer att vara delaktigt i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter…

Read more

Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 11.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018, och · dels…

Read more

SpectraCure förstärker organisationen med Henrik Ljung som Chief Financial Officer (CFO)

Den 19 april 2018 tillträdde Henrik Ljung som CFO i SpectraCure på deltid. Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet av allt från små, medelstora bolag till börsnoterade bolag med fokus på verksamhetsutveckling och bolagsstyrning.  Bland hans övriga aktuella engagemang kan nämnas CFO på Acconeer AB.  - Henrik Ljung kommer bli en bra förstärkning…

Read more

Etiknämnd i London ger godkännande att påbörja klinisk studie

Som tidigare meddelats har SpectraCure fått godkännande av brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) för att genomföra delar av den pågående kliniska fas 1-studien för behandling av prostatacancer i London. Nu har även den regionala etiknämnden i London godkänt att studien påbörjas. Därmed är alla formella krav uppfyllda och studien kan påbörjas i London, vid University College London…

Read more

Patent för engångsartikel beviljat i Indien

Patentverket i Indien har beviljat ett patent för en engångsartikel som används i samband med SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Den sterila engångsartikeln består av en kombinerad införselnål och optisk fiber som används för att leverera laserljuset till cancertumören inne i kroppen. SpectraCures vd Masoud Khayyami har tidigare beskrivit betydelsen…

Read more

Korrigering av pressmeddelande från 2018-03-23 08:58

I pressmeddelande tidigare under dagen angavs felaktigt måttenheten mg istället för ng. Den senast behandlade patienten hade ett PSA-värde på 25 ng/ml före behandlingen. Vid det senaste återbesöket efter behandlingen hade PSA sjunkit till 7 ng/ml, med en nedåtgående trend.

Read more

SpectraCure publicerar investerarbrev

SpectraCure publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin webbplats spectracure.se (http://www.spectracure.se). I investerarbrevet ges svar på några vanliga frågor samt en kortfattad beskrivning av resultaten från den fjärde patientbehandlingen. 

Read more

Vd presenterar bolaget och status för den pågående kliniska studien

SpectraCures vd Masoud Khayyami kommer presentera bolaget och de senaste resultaten i bolagets pågående kliniska studie på Aktiedagen i Göteborg, kl. 15.00 den 8 maj 2018.  Plats: Svenska Mässan: lokal G4, Mässans Gata 24, Göteborg  För information och anmälan till Aktiedagen Göteborg, besök https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-0 Presentationen webbsänds live på  www.aktiespararna.se/tv/live.

Read more

SpectraCure på G&W Småbolagsfrukost

SpectraCures vd Masoud Khayyami kommer presentera bolaget, däribland status på den pågående kliniska studien, på G&W Småbolagsfrukost den 23 februari 2018, kl. 10:00. Plats: Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii Park i Stockholm Presentationen kan även följas via webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/2018-02-23-spectracure

Read more

Vetenskapliga och tekniska möten på SPIE Photonics West

Personal från SpectraCure deltog på SPIEs konferens BiOS – Photonics West i San Francisco i slutet av januari. Bland annat presenterade SpectraCures samarbetspartner University of Pennsylvania oberoende resultat för behandling av lungsäckscancer. Resultaten bekräftade att realtidsmonitorering av optiska egenskaper, fotosensibiliserare och syretillförsel under fotodynamisk tumörbehandling (PDT) är av stor betydelse för effektiv behandling. Detta ligger…

Read more

Informationsmeddelande 2018-02-05

Fler dödsfall av prostatacancer än bröstcancer i Storbritannien

Read more

SpectraCure publicerar ny webbsida

SpectraCure publicerar idag en ny, tvåspråkig webbsida. Den svenska delen riktar sig i huvudsak till bolagets investerare medan den engelska är anpassad för patienter i den kliniska studien. Adressen är som tidigare www.spectracure.se

Read more