Presentationer av SpectraCure

Stora Aktiedagen 2017 i Göteborg

CEO Masoud Khayyami presenterar SpectraCure på Stora Aktiedagen i Göteborg

  • 2017-11-27

Stora Aktiedagen 2017 i Stockholm

CEO Masoud Khayyami & CTO Johannes Swartling presenterar SpectraCure på Stora Aktiedagen i Stockholm

  • 2017-11-13

Nyheter från bolaget

Påminnelse inlösen av option TO2 under perioden 1 - 28 februari, med sista handelsdag den 26 februari

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med SpectraCures nyemission av units pågår fram till och med den 28 februari 2018. Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 är den 26 februari 2018. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO2 äger rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna…

Read more

SpectraCure inleder process för listbyte

Styrelsen för SpectraCure AB (”SpectraCure” eller "Bolaget") har beslutat att inleda en process för listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North Premier. Bolagets ambition är att genomföra listbytet till Nasdaq First North Premier under 2018.

Read more

SpectraCure deltar i stor forskningssatsning finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SpectraCure kommer att vara industriell deltagare i ett stort forskningsprogram inom kvantteknologi, WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. SpectraCure kommer att få medel för att avlöna en forskare i den forskarskola för doktorander som omfattas av programmet. Forskaren kommer att vara anställd av SpectraCure…

Read more

Patent för engångsartikel godkänt i Kanada

Det kanadensiska patentverket har beviljat ett patent för en engångsartikel som används i samband med SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Den sterila engångsartikeln består av en kombinerad införselnål och optisk fiber som används för att leverera laserljuset till cancertumören inne i kroppen. – Det är strategiskt viktigt att ha ett…

Read more

Uppdaterat protokoll för klinisk studie

SpectraCure har gjort en uppdatering av det kliniska studieprotokollet för den fas 1-studie för behandling av återfall av prostatacancer som just nu genomförs med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Uppdateringen har godkänts av amerikanska FDA, etiknämnden i Toronto och nu kanadensiska läkemedelsmyndigheten Health Canada. Uppdateringen görs nu under fas 1 för att underlätta arbetet…

Read more

Avtal klart med sjukhus i London för kliniska studier om behandling av prostatacancer

SpectraCure har tecknat ett avtal med University College London Hospital (UCL Hospital). Avtalet omfattar de fortsatta kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi (PDT). UCL Hospital kommer initialt att medverka i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter…

Read more

SpectraCure på G&W Småbolagsfrukost

SpectraCures vd Masoud Khayyami kommer presentera bolaget, däribland status på den pågående kliniska studien, på G&W Småbolagsfrukost den 23 februari 2018, kl. 10:00. Plats: Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii Park i Stockholm Presentationen kan även följas via webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/2018-02-23-spectracure

Read more

Vetenskapliga och tekniska möten på SPIE Photonics West

Personal från SpectraCure deltog på SPIEs konferens BiOS – Photonics West i San Francisco i slutet av januari. Bland annat presenterade SpectraCures samarbetspartner University of Pennsylvania oberoende resultat för behandling av lungsäckscancer. Resultaten bekräftade att realtidsmonitorering av optiska egenskaper, fotosensibiliserare och syretillförsel under fotodynamisk tumörbehandling (PDT) är av stor betydelse för effektiv behandling. Detta ligger…

Read more

Informationsmeddelande 2018-02-05

Fler dödsfall av prostatacancer än bröstcancer i Storbritannien

Read more

SpectraCure publicerar ny webbsida

SpectraCure publicerar idag en ny, tvåspråkig webbsida. Den svenska delen riktar sig i huvudsak till bolagets investerare medan den engelska är anpassad för patienter i den kliniska studien. Adressen är som tidigare www.spectracure.se

Read more

SpectraCure publicerar investerarbrev

SpectraCure publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin webbplats spectracure.se (http://www.spectracure.se). Investerarbrevet beskriver kortfattat vad som gjorts efter den tredje patientbehandlingen och vilka möjligheter bolaget ser inom fokal behandling.

Read more

SpectraCure presenteras på Stora Aktiedagen i Göteborg

SpectraCures VD Masoud Khayyami kommer presentera bolaget och statusen för pågående kliniska studie på Stora Aktiedagen i Göteborg, måndagen 27 november 2017 kl 16:20–16:50. Presentationen webbsänds live och kan följas via https://www.aktiespararna.se/tv/folj-stora-aktiedagen-goteborg-live 

Read more