Vävnadsprov (biopsi) från patient 03 påvisar framgångsrik behandling

I den fas 1-studie för behandling av återfallspatienter i…