Sista dag för handel med BTU

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) BTU är måndagen 26 november…


SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel

SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 MSEK…


Största ägaren tecknar för hela sin andel i företrädesemissionen

Teckningen utgör 1 653 382 st units (privat och via bolag) vilket…


Idag inleds teckningsperioden för Units

Idag den 12 oktober 2018 inleds teckningsperioden i SpectraCure AB:s…


Prospekt avseende SpectraCures företrädesemission offentliggjort

Prospektet avseende den nyemission av units med företrädesrätt…


GASPOROX emission kraftigt övertecknad

Spectracures systerbolag GASPOROX ABs emission kraftigt övertecknad Den 23…