Resultat från klinisk studie för patient 9 och 10

I SpectraCures fas 1-studie för behandling av återfallspatienter…


SpectraCure erhåller prestigefyllt bidrag genom EU om ca 5 miljoner kronor

SpectraCure har beviljats ett utvecklingsbidrag om ca 5 miljoner kronor genom…


Patientbehandlig inleder klinisk studie på ytterligare sjukhus

Tisdagen den 2 oktober genomfördes patientbehandlingen som en del i…


Kallelse till extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642–1011, kallas härmed till extra…


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPECTRACURE AB (PUBL)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642–1011, kallas…


SpectraCure presenterar bolaget på BioStock Live Stockholm

SpectraCures CTO Johannes Swartling och RnD Specialist Marcelo Soto Thompson…


Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-06-30

Andra kvartalet 2018 (Koncernen) Koncernen utgörs i allt väsentligt…