Ny patientbehandling utförd vid University College London Hospital

Ytterligare en patient i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall…


Idag inleds teckningsperioden för Units

Idag den 12 oktober 2018 inleds teckningsperioden i SpectraCure AB:s…


Prospekt avseende SpectraCures företrädesemission offentliggjort

Prospektet avseende den nyemission av units med företrädesrätt…


Kommuniké från extra bolagsstämma i SpectraCure AB (publ)

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och…


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPECTRACURE AB (PUBL)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642–1011, kallas…


Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-06-30

Andra kvartalet 2018 (Koncernen) Koncernen utgörs i allt väsentligt…


SpectraCure AB (publ) rättelse av kvartalsrapport 1 (Q1) som offentliggjordes 23 maj 2018

I samband med en översiktlig granskning av SpectraCures rapport för…


Optimal dos prövas i ytterligare patientbehandlingar

SpectraCure genomför för närvarande en fas 1-studie som avser…


SpectraCure AB (publ) årsstämma 2018

Vid SpectraCures årsstämma, som hölls i Lund den 23 maj 2018,…