Vävnadsprov (biopsi) från patient 03 påvisar framgångsrik behandling

I den fas 1-studie för behandling av återfallspatienter i…


Ytterligare två patienter har behandlats i Toronto

Två patienter behandlades tisdagen den 27 november 2018 i SpectraCures kliniska…


Sista dag för handel med BTU

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) BTU är måndagen 26 november…


Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-09-30

Tredje kvartalet 2018 (Koncernen) Koncernen utgörs i allt väsentligt…


SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel

SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 MSEK…


Största ägaren tecknar för hela sin andel i företrädesemissionen

Teckningen utgör 1 653 382 st units (privat och via bolag) vilket…


Ny patientbehandling utförd vid University College London Hospital

Ytterligare en patient i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall…


Idag inleds teckningsperioden för Units

Idag den 12 oktober 2018 inleds teckningsperioden i SpectraCure AB:s…