KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPECTRACURE AB (PUBL)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642–1011, kallas…


SpectraCure presenterar bolaget på BioStock Live Stockholm

SpectraCures CTO Johannes Swartling och RnD Specialist Marcelo Soto Thompson…


Status på vidareutveckling av SpectraCures teknik

SpectraCures medicintekniska system för behandling av prostatacancer med…


Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-06-30

Andra kvartalet 2018 (Koncernen) Koncernen utgörs i allt väsentligt…


SpectraCure AB (publ) rättelse av kvartalsrapport 1 (Q1) som offentliggjordes 23 maj 2018

I samband med en översiktlig granskning av SpectraCures rapport för…


Optimal dos prövas i ytterligare patientbehandlingar

SpectraCure genomför för närvarande en fas 1-studie som avser…


SpectraCure medverkar på Göteborg Corporate Finance event den 7 juni 2018

SpectraCure kommer att medverka på Göteborg Corporate Finance (GCF)…


Möte i London för att förbereda första patientbehandling i klinisk studie

Förberedelserna inför den första patientbehandlingen i London i…