SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att SpectraCures aktier ska upptas till…


Kvartalsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-09-30

Tredje kvartalet 2018 (Koncernen) Koncernen utgörs i allt väsentligt…


SpectraCure AB tillförs ca 57,6 MSEK i kontanta medel

SpectraCure AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om 52,4 MSEK…


Största ägaren tecknar för hela sin andel i företrädesemissionen

Teckningen utgör 1 653 382 st units (privat och via bolag) vilket…


Ny patientbehandling utförd vid University College London Hospital

Ytterligare en patient i SpectraCures fas 1-studie har behandlats för återfall…


Idag inleds teckningsperioden för Units

Idag den 12 oktober 2018 inleds teckningsperioden i SpectraCure AB:s…


Prospekt avseende SpectraCures företrädesemission offentliggjort

Prospektet avseende den nyemission av units med företrädesrätt…


Vd presenterar status för pågående klinisk studie

SpectraCures vd Masoud Khayyami kommer presentera bolaget och statusen…


Patientbehandlig inleder klinisk studie på ytterligare sjukhus

Tisdagen den 2 oktober genomfördes patientbehandlingen som en del i…


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPECTRACURE AB (PUBL)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), 556642–1011, kallas…