Vetenskapliga och tekniska möten på SPIE Photonics West

Personal från SpectraCure deltog på SPIEs konferens BiOS – Photonics West i San Francisco i slutet av januari. Bland annat presenterade SpectraCures samarbetspartner University of Pennsylvania oberoende resultat för behandling av lungsäckscancer. Resultaten bekräftade att realtidsmonitorering av optiska egenskaper, fotosensibiliserare och syretillförsel under fotodynamisk tumörbehandling (PDT) är av stor betydelse för effektiv behandling. Detta ligger helt i linje med SpectraCures IDOSE®-system där den typen av mätningar är grundläggande för hur behandlingen utförs. Notera att SpectraCure inte på något vis är involverade i studien som presenterades.

Länk till presentationerna: http://spie.org/PWB/conferencedetails/photodynamic-therapy 

SpectraCure organiserade även ett möte mellan representanter för den kliniska fas 1-studiens tre samarbetssjukhus: Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, och University College London Hospital. Under mötet diskuterades den pågående studien samt planering för den fortsatta studien, som innebär ytterligare behandling av patienter i Toronto och uppstart av studien i Philadelphia och London under våren.

Under den tekniska mässa som pågick i samband med den vetenskapliga konferensen träffade SpectraCures utsända ett antal potentiella underleverantörer till komponenter för nästa generations system. En första prototyp av detta system är planerad att vara klar under 2018.

Länk: http://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west/photonics-west-exhibition 

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Bifogade filer