VD-ORD, Kvartalsrapport 1 2021

Mina första veckor som VD för SpectraCure har gått fort, varit intensiva och mycket intressanta. Jag har haft möten med alla medarbetare, för att sätta mig in i tekniken, den kliniska studien och de samarbeten som drivs samt även fört diskussioner med styrelsen. Jag imponeras av den målmedvetenhet och det engagemang jag möter och min bild av bolaget, vårt nuläge och vårt fokus, på kort respektive lång sikt börjar ta form.

Jag konstaterar att den teknik SpectraCure utvecklat skapar en mängd möjligheter när det gäller behandling av cancer med PDT. Strategin och fokus på behandling av återfallsprostatacancer där alternativen är få, icke-kurativa och förknippade med oönskade biverkningar ser jag som högst relevant. Positiva resultat inom detta område banar samtidigt väg för fler intressanta indikationer där till exempel behandling av primär prostatacancer naturligtvis är en sådan. Den vidareutvecklade laserenheten som kommer att innebära ett förenklat handhavande vid den fortsatta kliniska studien, i kombination med dosplaneringsplattformen IDOSE® skapar förutsättningar för en effektiv och individanpassad behandling.

Det samarbete som SpectraCure inlett med Royal Free London NHS Foundation Trust gällande behandling av bröstcancer med PDT i syfte att utvärdera möjligheten att använda PDT som ett första alternativ till operation och strålbehandling är ett intressant exempel på intresset för tillämpning av SpectraCures behandlingsmetodik för andra indikationer.

Jag känner ett starkt stöd från bolagets styrelse och gläds samtidigt åt att valberedningen inför året stämma föreslår ett tillskott till styrelsen genom ett nyval av Dr. Homer Pien. Jag har haft förmånen att lära känna Homer under min tid på Philips och ser fram mot möjligheten att nyttja hans breda såväl som djupa kompetens vilken spänner från utveckling och innovation till strategisk positionering och kommersialisering.

Mot denna bakgrund ser jag med tillförsikt fram mot att patientbehandlingarna i vår kliniska studie nu ska kunna återstarta så fort som möjligt och att jag samtidigt, med full kraft, börjar arbeta med de kommersiella strategiska frågorna. Tillsammans med SpectraCures kompetenta medarbetare och engagerade styrelse kommer vi att nå 
målet – att introducera och kommersialisera SpectraCures behandlingssystem.

Under kvartalet och den process som föregått mitt beslut att tacka ja till rollen som VD för bolaget har jag noterat vissa, delvis till SpectraCure relaterade skriverier i media. Det är min absoluta uppfattning att dessa skriverier inte har någon koppling till SpectraCures faktiska position idag eller framtida potential.

Slutligen vill jag tacka Masoud Khayyami och mina medarbetare för en väl genomförd introduktion. Jag ser mycket fram emot det fortsatta arbetet, med både medarbetare och styrelse.

Lund i maj 2021

Johan Folkunger
VD SpectraCure AB (publ)