VD-ORD, Halvårsrapport 2021

Målet med SpectraCures behandlingssystem är att eliminera inre cancertumörer och förlänga överlevnaden för cancerpatienter. Strategin är initialt att fokusera på återfall i prostatacancer. Vårt system består av en laserenhet som utför IPDT-behandling (IPDT efter ”interstitial photodynamic therapy) med mjukvaruplattformen IDOSE® och ett behandlingspaket bestående av engångsartiklar som sterila optiska fibrer och nålar.

Under kvartalet har vi tillverkat och monterat fler enheter av den nya generationens behandlingssystem. Systemet, som i juni godkändes av amerikanska Food and Drug Administration (FDA), kommer att ersätta det befintliga systemet i den kliniska studien vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA och University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, USA. När vi mottagit motsvarande godkännande från Health Canada och The Healthcare Products Regulatory Agency (HPRA) i Storbritannien kan den nya generationens behandlingssystem även användas i den kliniska studien på Princess Margaret Cancer Centre i Toronto samt på University College London Hospital.

Den nya generationens system har tekniskt sett bättre prestanda än det föregående, vilket möjliggör bättre precision och snabbare behandlingar. Systemet är också mer lättanvänt vilket innebär att sjukhusen i vår studie kan använda det själva efter viss träning, utan direkt närvaro av personal från oss.

Vi har börjat sondera hur bolaget kan utbilda personal som kan bistå oss på plats, främst i USA, vid behandlingar i den kliniska studien. Vi har också påbörjat sonderingen av möjligheter att genomföra den kliniska studien på fler sjukhus än idag, vilket kan öka takten i studien och inledande diskussioner har genomförts med välrenommerade sjukhus inom cancerbehandling.

Vi går en spännande höst till mötes där vi vill se att de covidrelaterade restriktionerna släpper så att de åtgärder vi arbetar med för att öka tempot i vår studie får effekt. I höst förstärks dessutom det tekniska teamet med ytterligare en industridoktorand som bland annat kommer att fokusera på att vidareutveckla IDOSE-algoritmerna. Det är glädjande att konstatera att SpectraCure ses som ett företag i absolut framkant vad gäller utveckling av framtidens system för behandling av cancertumörer.

Lund i augusti 2021

Johan Folkunger
VD SpectraCure AB (publ)