VD-ORD, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Jag summerar årets fjärde och sista kvartal som ett kvartal där vi i mångt och mycket blickat framåt. 

Vi har arbetat på med vår teknik och justering av mjuk- och hårdvara. Under våren räknar vi med att slutföra dokumentationen som krävs, där vi använder MedComs medicinska bildbehandlingsteknik till vårt IDOSE®-system, för behandlingsplanering med ultraljud. 

Vi har en fortsatt tät dialog med klinikerna, vilka ingår i vår kliniska studie. Vi är redo att åka till den klinik som först lättar på covid-restriktionerna för att närvara vid patientbehandlingar. Patienter rekryteras till studien bland annat på University College London Hospital. 

Det tekniska teamet, under ledning av Johan Glindre och Johannes Swartling, bjöd in läkare och representanter för de kliniker, som ingår i vår kliniska studie till ett Investigator Meeting i slutet av året. Diskussionerna var positiva och kommer delvis att ligga till grund för en framtida ansökan om accelerated approval. 

Vår behandlingsmetodik kan lämpa sig för andra solida tumörer av olika slag som till exempel tumörer i bröst. Bolaget har inlett ett samarbete med en grupp läkare och forskare i ett nätverk av sjukhus i Londonområdet under Royal Free London NHS Foundation Trust om behandling av bröstcancer med fotodynamisk tumörbehandling, PDT. Läkarna i Storbritannien har tidigare genomfört fas 1- och fas 2a-studier för att utvärdera behandling av bröstcancer med PDT med en nål. I den planerade fas 2b-studien är läkargruppens syfte att utvärdera möjligheten att använda PDT som ett första alternativ till operation och strålbehandling för patienter med bröstcancer. Ett större antal nålar kommer att användas i kombination med SpectraCures IDOSE®, vilket möjliggör behandling av en större tumör. SpectraCure kommer att bidra med teknisk utrustning, läkemedlet, teknisk expertis och projektledning. 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Det är strategiskt viktigt för SpectraCure att vi nu har möjlighet att ta oss in även på detta område. Förhoppningen är att det i framtiden även ska vara möjligt att behandla andra former av cancer i exempelvis bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen.

De senaste dagarna har det förekommit en del felaktiga, ogrundade och onyanserade skriverier om SpectraCure och mig i medierna.  Jag beklagar den oro detta har skapat på marknaden och bland våra många engagerade aktieägare. Som ett noterat bolag följer vi regelverket för Marknadsmissbruksförordningen (MAR). Vi kommunicerar när vi har väsentlig information att delge marknaden och kommenterar därför varken rykten eller spekulationer.

Mellan våra rapporttillfällen mottar vi mycket frågor. Vi har inte alltid möjlighet att besvara dessa inom regelverket för noterade bolag. Det är vår ambition att de oftast förekommande frågorna vilka vi kan besvara inom ramen för regelverket ska finnas besvarade under sektionen Frågor och Svar på vår hemsida. 

Bolaget har en god kassa i och med det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i den i fjol genomförda företrädesemissionen. Vi har de finansiella resurser som krävs för att finansiera förberedelser av en klinisk fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför FDA ansökan avseende accelerated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer. 

Nu ser jag fram emot dagen när covid-restriktionerna lättar. Då är vår ambition att snabbt komma igång med våra behandlingar i den kliniska studien igen. 

Lund i februari 2021

Masoud Khayyami
VD SpectraCure AB (publ)