VD-ORD, KVARTALSRAPPORT 1

SpectraCure står sig starkt som bolag och verksamheten i den kliniska studien har anpassats efter rådande situation

Årets första kvartal har varit speciellt för alla, även för oss. Eftersom vi arbetar med flera parallella spår, som till exempel klinisk studie, produktion av instrument, samarbeten och framtida planer, har vi haft full verksamhet under årets första fem månader. Vi siktar fortfarande på att nå marknaden inom ett till två år beroende av vilken väg vi tar.

Under kvartalet skrevs avtal med det välrenommerade cancersjukhuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, USA där man är ivriga att komma igång med behandlingarna.

Vår nytillträdde kliniska projektledare, Johan Glindre, är ett välkommet tillskott i organisationen och han har under dessa månader arbetat intensivt med att förstärka våra redan goda relationer med klinikerna i vår kliniska studie och för en ständig dialog med dessa för att alla ska stå redo så snart det finns möjlighet att återuppta de planerade behandlingarna samt skriva in nya patienter i studien. Vi fortsätter att stötta rekryteringen av patienter. Under kvartalet har diskussioner inletts om hur vi marknadsför och skapar ett intresse för studien i till exempel New York-området.

Som jag har nämnt vid tidigare tillfällen har vi två möjliga vägar att gå för att nå marknaden: genom fas 2 vidare till fas 3, eller via fas 2 och en ansökan om accelerated approval som kan, om den godkänns av FDA, medge lansering av vår behandling innan fortsatta kliniska studier i fas 3. Vi stänger inga dörrar, utan arbetar efter båda möjligheterna.

Parallellt med det kliniska arbetet arbetar vi med montage av den nya generationens instrument. Montage sker i företagets lokaler i Lund och vi planerar för att kunna visa instrumentet i aktion i en film som kommer att produceras under andra kvartalet.

Efter balansdagen togs beslut i styrelsen om en nyemission. Vi har idag en stark kassa, men valde att genomföra en företrädesemission för att få starkare position på marknaden. Beslut om företrädesemission innebär att vi vid full teckning fullt ut kan finansiera den planerade fas 3-studien, säkerställa regulatoriska krav för accelerated approval, påbörja produktion av instrument i större skala, och inte minst inleda kliniska program för nya indikationer omkring årsskiftet 2020/2021. Emissionen är på förhand säkerställd upp till cirka 82,5 procent, där garantiåtaganden från ett antal externa investerare motsvarande cirka 77,5 procent av företrädesemissionen, vilket jag är väldigt stolt över. SpectraCures teknik har en stor potential som kan öka bolagsvärdet ytterligare.

Vår patentansökan som täcker en ny teknik för att förbättra vår IDOSE-teknik har gått vidare, efter en positiv granskning av europeiska patentverket, till PCT-fas, som är ett sätt att samordna patentansökningar för världens alla länder.

Efter coronautbrottet har inga behandlingar i den kliniska studien kunnat genomföras, däremot har patienter screenats och vi har patienter som väntar på behandling så snart operationssalarna kan öppna igen.

Jag har starkt tilltro till alla i teamet, både till anställda och samarbetspartners och till att vi med gemensamma krafter kommer att nå marknaden inom de kommande två åren.

Lund den 28 maj 2020

Masoud Khayyami
VD SpectraCure